Sazlina binti Saidin
Penolong Pengarah Kanan

Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara (JKKN)
Aras 27, Lot 1001, Menara TH Perdana
Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur 

No.Telefon : 03-2614 8341
E-mel         : sazlina[at]jkkn.gov.my

Fungsi / Peranan Cawangan

  • Merancang dan menganjur keperluan perjawatan, struktur organisasi perjawatan dan pengemaskinian skim perkhidmatan.
  • Mengurus segala aspek perkhidmatan, penempatan, elaun, gaji dan segala kemudahan dalam perkhidmatan dan urusan kemajuan kerjaya.
  • Menyelaras kursus/latihan dalam perkhidmatan, kursus wajib, peperiksaan perkhidmatan jabatan.
  • Mengurus hal ehwal sistem pengurusan sumber manusia (HRMIS), pengisytiharan harta dan Nilaian Prestasi Tahunan.
  • Melaksanakan tugas sebagai urus setia kepada Panel Pembangunan Sumber Manusia dan Majlis Bersama Jabatan.