Shahnaz Binti Ismail
Pengarah

Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara (JKKN)
Aras 27, Lot 1001, Menara TH Perdana
Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur 

No. Telefon  : 03-2614 8328
E-mel           : shahnaz[at]jkkn.gov.my

Fungsi / Peranan Bahagian

  • Menjadi urus setia mesyuarat Pengarah-pengarah dan pengurusan jabatan, Parlimen, perhimpunan rasmi peringkat Kebangsaan/ Kementerian/ Jabatan
  • Melaksana urusan berkaitan aset dan stor dan hal berkaitan Sistem Pengurusan Aset (SPA) dan Sistem Pengurusan Stor (SPS) serta urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK)
  • Menyelaras urusan pembangunan infrastruktur jabatan dan naziran terhadap Kompleks JKKN Negeri.
  • Menjadi urus setia Tatacara Pengurusan Aset Tidak Alih (TPATA) dan Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian (JTPK) Peringkat Jabatan
  • Menyelaras urusan mengawal selia dan memantau peralatan ICT serta pengemaskinian sistem pengkalan data / Standard of Procedure (SOP) jabatan.