Encik Mohd Amran bin Mohd Haris
Ketua Pengarah


Pejabat Ketua Pengarah
Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara
Aras 34, Lot 1001, Menara TH Perdana
Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
Tel     : 03-2614 8227
Faks  : 03-2697 0786
E-mel : amran[at]jkkn.gov.my


Assalamualaikum dan salam sejahtera

Alhamdulillah bersyukur ke hadrat Ilahi dengan limpah inayah dan keizinan-Nya, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara (JKKN), yang merupakan jabatan di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia telah berjaya menaiktaraf laman sesawang jabatan, selari dengan inisiatif Transformasi Digital JKKN.

Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada pelayar laman sesawang JKKN yang merupakan salah satu saluran media komunikasi yang paling berkesan untuk mendapatkan maklumat seni budaya serta memahami objektif, fungsi dan peranan JKKN dalam menyemarakkan dan melestarikan seni budaya.

JKKN telah melaksanakan pelbagai program yang merupakan salah satu inisiatif jabatan dalam mempertingkatkan kesedaran, pengetahuan masyarakat terhadap kepentingan seni budaya dalam kehidupan serta memupuk semangat perpaduan antara kaum. Program-program yang dilaksanakan juga sebahagian daripada medium pembangunan modal insan kearah melahirkan masyarakat yang mengamalkan budi bahasa dan nilai-nilai murni dalam membentuk perpaduan dan keharmonian.

Penularan wabak pandemik COVID-19 yang melanda dunia termasuk Malaysia, bagaimanapun telah memberi kesan terhadap perancangan dan pelaksanaan program-program JKKN secara fizikal. Justeru, JKKN mengambil langkah proaktif dengan merancang program-program secara digital yang bersesuaian selari dengan keadaan semasa negara.

JKKN telah mengaplikasikan kemudahan teknologi komunikasi digital merangkumi pelbagai saluran termasuk media sosial dan laman sesawang jabatan yang boleh diakses secara global. Laman sesawang JKKN diharap dapat menjadi wadah utama dalam menyebarluaskan maklumat, ilmu, dan menyampaikan aktiviti-aktiviti terkini yang dilaksanakan oleh JKKN.

Saya bagi pihak jabatan amat mengalu-alukan pandangan serta maklum balas daripada pengunjung laman sesawang JKKN dalam usaha menambahbaik mutu perkhidmatan demi kepentingan masyarakat dan negara.

Saya mengucapkan syabas dan terima kasih kepada semua warga JKKN yang telah memberikan sepenuh komitmen dalam menjayakan pelbagai program/ aktiviti yang telah dirancang oleh jabatan dan kementerian.

Sekian, terima kasih.


Ketua Pengarah
Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara


Kosong
Timbalan Ketua Pengarah (Dasar & Perancangan)

Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Dasar & Perancangan)
Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara
Aras 34, Lot 1001, Menara TH Perdana
Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
Tel     : 03-2614 8332
Faks  : 03-2697 0875
E-mel : 

PERANAN KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

Peneraju perubahan melalui penjajaran Pelan Strategik ICT (ISP) Agensi dengan keperluan Pelan Pembangunan Nasional, Pelan Strategik Agensi dan ISP Sektor Awam;

Melaksana dan menyelaras penggunaan dasar, standard dan amalan terbaik global;

Menyelaras penggalakan pembudayaan ICT dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam; dan

Melaksana dan menyelaras inovasi Kerajaan Elektronik, infrastruktur dan keselamatan ICT.

YBrs Encik Mohd Amran bin Mohd Haris
Ketua Pengarah


Pejabat Ketua Pengarah
Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara
Aras 34, Lot 1001, Menara TH Perdana
Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
Tel      : 03-2614 8227
Faks   : 03-2697 0786
E-mel : amran[at]jkkn.gov.my

Kosong
Timbalan Ketua Pengarah (Dasar & Perancangan)


Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Dasar & Perancangan)
Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara
Aras 30, Lot 1001, Menara TH Perdana
Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
Tel      : 03-2614 8332
Faks   : 03-2697 0875
E-mel  : -[at]jkkn.gov.my

YBrs. Encik Rosnan bin Nordin
Timbalan Ketua Pengarah (Kebudayaan & Kesenian)


Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Kebudayaan & Kesenian)
Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara
Aras 34, Lot 1001, Menara TH Perdana
Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
Tel      : 03-2614 8332
Faks   : 03-2697 0754
E-mel : rosnan[at]jkkn.gov.my

Bermula tahun 1953, Bahagian Kebudayaan ditubuhkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri bertujuan untuk mengukuhkan Kebudayaan Kebangsaan dalam membangunkan sosio-ekonomi dan pemupukan nilai-nilai murni.

Bahagian Kebudayaan ini berperanan untuk merangka dasar pembangunan kebudayaan, merancang, menyelaras dan mengurus program kebudayaan. Ia dilakukan dengan cara memelihara perpaduan dan kebudayaan kebangsaan agar intipati dan aspirasinya sentiasa dihargai melali pengayatan serta amalan berterusan.

Pada tahun 1964 Bahagian Kebudayaan diletakkan di bawah Kementerian Penerangan pada tahun tersebut. Kementerian Penerangan dan Penyiaran Bersama dengan Kementerian Kebudayaan dan Kebajikan Masyarakat telah mengemukakan cadangan untuk membina Pusat Kebudayaan Negara Malaysia. Cadangan asalnya, Kompleks Kebudayaan ini bakal merangkumi beberapa komponen lain seperti Muzium Sejarah Negara, Balai Seni Lukis Negara, Planetarium Negara, Panggung Utama, Restoran dan Pusat Membeli Belah Budaya. Tapak Pembinaan pula didirikan di sekitar Lembah Pantai berdekatan Pusat Penyiaran Malaysia dan Universiti Malaya.

Bahagian Kebudayaan diletakkan di bawah Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan pada tahun 1972 dan pada 20 Mei 1987, kerajaan telah menggabungkan Bahagian Kebudayaan di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan pada masa itu dengan Perbadanan Kemajuan Pelancongan Malaysia di Kementerian Perdagangan dan Perindustrian yang seterusnya dikenali sebagai Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan.

Bermula pada 22 Oktober 1992, Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan ini telah bertukar nama dan lebih dikenali sebagai Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan dan telah beroperasi di Pusat Dagangan dunia Putra (PWTC) sehingga pembentukan Kabinet baharu oleh YAB Perdana Menteri pada 01 November 2003.

Dengan pembentukan Kabinet baharu oleh YAB Perdana Menteri, hal-hal yang bersangkutan dengan Kesenian dan Budaya diletakkan di bawah Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia manakala hal-hal berkaitan aspek pelancongan diletakkan di bawah Kementerian Pelancongan Malaysia.

Semasa pembentukan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia, Bahagian Pembangunan Kesenian dan Kebudayaan masih kekal dengan statusnya sebagai sebuah bahagian di bawah Kementerian sehinggalah arahan dari YB Menteri supaya usul dilakukan oleh pihak Kementerian bagi penubuhan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara dan juga Jabatan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negeri.

Bahagian Pembangunan Kesenian dan Kebudayaan telah menyediakan kertas cadangan penubuhan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara dan juga Jabatan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negeri-Negeri. Pada bulan November 2004 pembentangan kertas cadangan penubuhan Jabatan dibuat kepada Jabatan Perkhidmatan Awam.

Pada 15 Mac 2005 Bahagian Pembangunan Kebudayaan dan Kesenian menerima Waran Perjawatan Bil.S/20 tahun 2005 bertarikh 22 Mac 2005. Dengan penerimaan Waran Perjawatan berkenaan maka tertubuhlah dengan rasminya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara dan Jabatan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negeri-Negeri.

Kemudian, melalui Waran Perjawatan Bil. S40 yang bertarikh 1 Februari 2007 pula, pengwujudan satu lagi bahagian baru di JKKN iaitu Bahagian Perancangan, Penyelidikan dan Pembangunan yang bertujuan membolehkan JKKN berfungsi dengan lebih baik dalam urusan perancangan dan penyelidikan seni dan budaya. Menjelang 18 Mac 2008, JKKN dipindah naungan dan diletakkan di bawah Kementerian Perpaduan, Kebudayaan Kesenian dan Warisan (KPKKW). Pada April 2009, JKKN bernaung pula di bawah Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan (KPKK). Selama empat tahun di bawah KPKK, pada 16 Mei 2013, JKKN menjadi satu agensi di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan yang kini dikenali sebagai Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya.

 • Tahun 1953 : Bahagian Kebudayaan ditubuhkan di bawah Kementerian Kebajikan Masyarakat
 • Tahun 1964 : Bahagian Kebudayaan diletakkan di Kementerian Penerangan
 • Tahun 1972 : Bahagian Kebudayaan di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 • Tahun 1987 : Bahagian Kebudayaan di Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan
 • Tahun 1992 : Bahagian Kebudayaan di Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan
 • Tahun 2004 : Bahagian Kebudayaan di Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan (KEKKWA)
 • 22 Mac 2005 : Di naik taraf kepada JKKN ( Waran bil. S20 Tahun 2005)
 • 1 Feb 2007 : Pewujudan bahagian baru iaitu bahagian perancangan , penyelidikan dan pembangunan ( waran bil.S40 tahun 2007)
 • 18 Mac 2008 : JKKN sebagai salah satu agensi di bawah Kementerian Perpaduan Kebudayaan Kesenian dan Warisan (KPKKW)
 • April 2009 : JKKN bernaung di bawah Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan (KPKK).
 • Mulai 16 Mei 2013, JKKN menjadi satu agensi di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan.
 • Pada 2 Julai 2018, Kementerian ini telah dinamakan semula sebagai Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia seperti yang diumumkan oleh YAB Perdana Menteri dalam pembentukan kabinet selepas pilihanraya umum yang ke-14.

Visi.

Peneraju Seni Budaya dalam mendukung Seni untuk Seni, Seni untuk perpaduan dan Seni Budaya untuk Penjanaan Pendapatan kepada pemain industri ke arah pembentukan jati diri dan kesejahteraan masyarakat.

Misi.

 • Memantapkan usaha memulihara, mengekal, mengembang dan menyemarak seni budaya warisan Negara;
 • Menggembleng elemen seni budaya untuk meningkatkan jati diri, kesejahteraan dan perpaduan Negara;
 • Menggalakkan aktiviti seni budaya yang inovatif bagi meningkatkan pendapatan pemain industri; dan
 • Menyumbang kepada pertumbuhan aktiviti pelancongan budaya.

OBJEKTIF JABATAN

 • Mengekal dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian.
 • Menggalakkan pertumbuhan aktiviti seni budaya di pelbagai lapisan melalui kerjasama berkesan antara pemain industri seni budaya, agensi Kerajaan, Swasta, Badan Bukan Kerajaan dan penggiat seni budaya dari dalam dan luar negara.
 • Menyediakan kemudahan prasarana seni dan budaya yang kondusif dan khidmat nasihat kepada masyarakat Malaysia.
 • Meningkatkan pembangunan modal insan mahir dalam bidang seni budaya.

FUNGSI JABATAN

 • Melaksanakan program penyelidikan dan pembangunan, pendokumentasian dan penerbitan, bimbingan seni budaya, pembangunan modal insan mahir dalam bidang seni budaya, pengembangan seni budaya, pengukuhan seni budaya, pembangunan produksi dan artistik, dan promosi seni budaya;
 • Membina jaringan kerjasama yang berkesan dengan pemain industri seni budaya, agensi Kerajaan, Swasta, Badan Bukan Kerajaan dan penggiat seni budaya dari dalam dan luar negara;
 • Menyediakan landasan untuk penggiat seni terlibat dalam bidang ekonomi melalui aktiviti seni budaya;
 • Memperkukuhkan aktiviti seni dan budaya yang bersesuaian sebagai tarikan pelancong dalam dan luar negara; DAN
 • Mengoptimakan fungsi organisasi JKKN Negeri.
 • Menyemarak dan merakyatkan aktiviti seni dan budaya di kalangan pelbagai kaum dan peringkat sasaran.
 • Menyediakan kemudahan prasarana, garis panduan seni dan budaya, bantuan dana, khidmat nasihat, latihan dan pengiktirafan kepada penggiat seni.
 • Menyelidik, mengumpul, mendokumentasi, menerbit dan menyebar maklumat dan bahan rujukan seni dan budaya kepada masyarakat.
 • Merangka dan menggalakkan pembangunan produk seni dan budaya selaras dengan pembangunan industri kreatif.
 • Merangka program penyerlahan seni dan budaya di dalam dan luar negara.

Latar belakang

Kepulauan Melayu merupakan archipelago terbesar di dunia merangkumi 25,000 pulau dan semenanjung serta pesisir pantai tanah besar Asia Tenggara. Tamadun bangsa Melayu telah muncul dengan kewujudan negeri dan kerajaan awal Melayu seperti Kedah Tua (788 SM); Kutai (400M); Santubong (500M); Srivijaya (684M) dan Brunei atau Bo-ni (900M). Ketamadunan awal yang ditandai Empayar Srivijaya, Empayar Brunei, Empayar Majapahit dan Empayar Melaka telah membentuk peradaban dan ketamadunan rantau ini menjadi kukuh. Sungguhpun berada di antara dua tamadun besar; India dan China, bangsa Melayu berjaya membina ketamadunannya tersendiri.
Penjajahan British di Tanah Melayu yang melaksanakan dasar pecah dan perintah telah membentuk masyarakat majmuk dalam kalangan orang Melayu, Cina dan India. Persekutuan Malaysia yang kemudiannya terbentuk pada 16 September 1963 telah menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu dan tanah jajahan British, yang terdiri daripada Sabah, Sarawak dan Singapura. Singapura keluar dari Persekutuan Malaysia pada 9 Ogos 1965. Persekutuan Malaysia yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan terdiri daripada 13 buah negeri iaitu Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor dan Terengganu.
Persekutuan Malaysia mewarisi tamadun bangsa Melayu yang mendiami Kepulauan Melayu, bangsa India di benua India, bangsa Cina di benua China, peribumi Sabah dan Sarawak di kepulauan Borneo dan Orang Asal Tanah Melayu sebagai peribumi Semenanjung. Demikian juga, penduduk rantau ini telah menerima pelbagai bentuk pengaruh seumpama Hinduisme, Buddhisme dan kedatangan Islam telah menjadi teras kepada peradaban dan membentuk budaya hidup rakyat rantau ini.

Setelah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha untuk membangunkan negara meliputi aspek sosial, ekonomi dan politik. Dasar-dasar pembangunan digubal sebagai langkah mencapai perpaduan dalam kalangan rakyat dan mengatasi masalah ketidakseimbangan ekonomi akibat daripada dasar yang diperkenalkan pihak penjajah. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan titik tolak kerajaan menilai semula dan memperbaharui strategi bagi mengatasi ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud ketika itu.

Dasar-dasar pembangunan negara telah dirancang melalui dua (2) rancangan iaitu Rancangan Malaysia Lima (5) Tahun dan Rangka Rancangan Jangka Panjang. Antara dasar dominan digubal selepas merdeka ialah Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diperkenalkan pada tahun 1971 hingga 1990. DEB menumpukan kepada perpaduan kaum dan keseimbangan sosial dan ekonomi. Manakala Dasar Pembangunan Nasional (DPN) diperkenalkan pada tahun 1991 hingga 2000 dengan meneruskan strategi asas DEB iaitu pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat bagi memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum.

Susulan itu beberapa dasar lain turut digubal bagi membolehkan Malaysia mencapai taraf sebuah negara maju dalam semua aspek iaitu keadilan sosial, nilai, etika dan moral, kestabilan politik, kualiti hidup, kecekapan pentadbiran kerajaan dan kecemerlangan ekonomi.

Selain itu, hal-hal kebudayaan turut diberi penekanan supaya menjadi elemen penting dalam pembinaan negara. Misalnya, Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang telah diadakan pada 16 hingga 20 Ogos 1971 di Universiti Malaya, Kuala Lumpur menggariskan tiga (3) prinsip, tiga (3) matlamat dan lima (5) strategi Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK).

Tiga (3) Prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan ialah:

 • Kebudayaan Kebangsaan Malaysia hendaklah berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau ini 
 • Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar boleh diterima menjadi unsur Kebudayaan Kebangsaan; dan 
 • Islam menjadi unsur penting dalam pembentukan Kebudayaan Kebangsaan.

Prinsip pertama DKK mengiktiraf sejarah peribumi yang panjang dan berkesinambungan serta wilayah kebudayaan di rantau ini dengan bahasa Melayu sebagai lingua-franca. Prinsip kedua pula mengiktiraf hakikat bahawa sesuatu kebudayaan itu harus berubah melalui proses penyerapan pelbagai bentuk kebudayaan luar yang murni, baik dan positif serta tidak bercanggah dengan prinsip Islam. Agama Islam menjadi asas tamadun peribumi di rantau ini seperti yang dinyatakan dalam prinsip ketiga.

Tiga (3) Matlamat Dasar Kebudayaan Kebangsaan ialah:

 • i) Mengukuhkan perpaduan kaum melalui kebudayaan kebangsaan;
 • ii) Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan; dan
 • iii) Memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi

Lima (5) Strategi Dasar Kebudayaan Kebangsaan ialah:
1) Pemuliharaan, pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas kebudayaan kebangsaan melalui penyelidikan, pembangunan, pendidikan, pengembangan dan perhubungan budaya;
2) Meningkatkan dan mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha membimbing, melatih, mendokong dan menggerakkan kebudayaan sebagai jentera pembangunan berkesan;
3) Komunikasi berkesan ke arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan dan nasionalisme;
4) Memenuhi keperluan sosiobudaya; dan
5) Meninggikan taraf dan mutu kesenian

Dalam kemajuan seni dan budaya negara, DKK berjaya menyumbang beberapa pencapaian fizikal dan bukan fizikal melalui inisiatif yang dilaksanakan antaranya seperti berikut:
1) Peningkatan fungsi Balai Seni Lukis Negara (1958);
2) Penubuhan Pusat Kebangsaan Manuskrip Melayu (1983);
3) Program Tahun Melawat Malaysia (1990);
4) Penubuhan Panggung Negara (kini Istana Budaya) (1999);
5) Anugerah Seni Negara (1993);
6) Penubuhan Akademi Seni Kebangsaan (kini ASWARA) (1994);
7) Penubuhan Akaun Tabung Amanah Kebudayaan (1994);
8) Penubuhan Muzium Etnologi Dunia Melayu (2000);
9) Penaiktarafan Bahagian Kebudayaan kepada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara (2005);
10) Pelaksanaan program pemuliharaan dan pembangunan tempat bersejarah seluruh Malaysia;
11) Penubuhan Jawatankuasa Penasihat mengenai program UNESCO;
12) Penyediaan rangka tindakan (blueprint) Kebudayaan Kebangsaan; dan
13) Program yang berkaitan dengan pengiktirafan, pembangunan kandungan, modal insan, pencarian bakat, kerjasama antara agensi, kajian dan pembangunan, industri kreatif dan kemajuan teknologi dan media.

Setelah hampir dua puluh (20) tahun DKK digagaskan dalam pentadbiran negara dengan mengambil kira perubahan sosiobudaya dan cabaran semasa ketika itu, Wawasan 2020 telah diperkenalkan pada 28 Februari 1991. Sembilan (9) cabaran Wawasan 2020 yang digariskan untuk mencapai taraf negara maju dan pembentukan bangsa Malaysia yang utuh dan memenuhi aspirasi DKK iaitu:
1) Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu;
2) Membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan;
3) Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang;
4) Mewujudkan sebuah masyarakat yang bermoral dan beretika;
5) Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan toleransi;
6) Membina masyarakat yang maju dan saintifik;
7) Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya penyayang;
8) Menjamin sebuah masyarakat yang adil dan saksama ekonominya; dan
9) Memupuk dan membina masyarakat makmur. 

Pelaksanaan aktivti/program yang berteraskan fungsi JKKN tersebut berdasarkan penetapan Petunjuk Prestasi Utama yang merangkumi bilangan aktiviti/program, penyertaan pelbagai kaum, taburan lokasi aktiviti sama ada di bandar atau di luar bandar, jantina, umur, tahap pendidikan dan pekerjaan.

Dalam penyemarakan aktiviti seni budaya seluruh negara, JKKN telah melaksanakan aktiviti di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Semua aktiviti tersebut dilaksanakan melalui 3 sektor utama di ibu pejabat iaitu Sektor Pentadbiran dan Kewangan, Sektor Kebudayaan dan Kesenian serta Sektor Dasar dan Perancangan di samping 14 JKKN negeri dengan penggemblengan 377 tenaga pegawai dan kakitangan. Di samping usaha ini, dimantapkan dengan kewujudan 11 buah kompleks JKKN negeri yang menyediakan kemudahan prasarana bagi pelaksanaan pelbagai aktiviti seni budaya di peringkat negeri.

Pelan Strategik JKKN 2021-2025 akan dikaji semula selepas tempoh tiga (3) tahun bagi memastikan perancangan program adalah memenuhi keperluan dan dasar semasa berkaitan pembangunan dan pengurusan kebudayaan dan kesenian. JKKN akan memastikan pelan strategik ini sentiasa progresif, responsif serta bersifat dinamik dalam merealisasikan visi jabatan sebagai peneraju bidang kebudayaan dan kesenian negara. Ia juga adalah satu rujukan dan panduan penting bagi memastikan JKKN kekal relevan dalam menghadapi arus pemodenan. 

Klik Disini untuk paparan Pelan Strategik Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara 2021-2025

Kami berjanji untuk memberi perkhidmatan yang cemerlang dan komited di dalam melaksanakan tanggungjawab kami seperti berikut :

 • Melaksanakan aktiviti pemuliharaan, pengembangan dan promosi seni budaya untuk mengekalkan penghayatan di kalangan masyarakat.
 • Memperbanyakkan aktiviti kebudayaan dan kesenian yang melibatkan pelbagai kaum.
 • Menyediakan prasarana seni dan budaya yang kondusif kepada pengguna.
 • Meningkatkan penyelidikan dan pembangunan produk-produk seni budaya yang baru.
 • Memastikan aduan pelanggan akan diambil tindakan dalam masa tiga (3) hari selepas diterima.
Bil

Tahun 2023

Bulan

Jumlah Aduan/Pertanyaan/Cadangan Yang Diterima

Jumlah Aduan/Pertanyaan/Cadangan Yang Diselesaikan Dalam Masa 3 Hari

1   Januari 87 87
2   Februari 0 0
3   Mac 0 54
4   April    
5   Mei    
6   Jun    
7   Julai    
8   Ogos    
9   September    
10   Oktober    
11   November    
12   Disember    
  Jumlah  121 121

Bilangan Transaksi Sistem Pendaftaran Penggiat Seni & Budaya tahun 2023

BulanPenggiat Seni & Budaya tahun 2023Maklumat BBK Seni & Budaya tahun 2023 Pertanyaan & Cadangan tahun 2023
Januari

35
Februari

32
Mac

54
April


Mei


Jun


Julai


Ogos


September


Oktober
November
Disember
Jumlah00121