1. Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang. 

  2. Menyebar maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi Jabatan dan Perkhidmatan Awam adalah dilarang. 

  3. Pengunjung yang ingin menggunakan kemudahan seperti forum dikehendaki mendaftar sebagai langkah keselamatan bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini timbul. 

  4. Pengunjung hendaklah memastikan fail yang dihantar melalui kepilan (attachment) bebas dari virus. 

  5. Pengunjung adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas maklumat yang dikunci masuk. 

  6. Semua maklumat yang hendak dimuatkan ke dalam laman web Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara mestilah mendapat kelulusan Ketua Bahagian/Jabatan. 

  7. Laman web agensi atau syarikat yang memerlukan pautan ke laman web JKKN atau sebaliknya mestilah mendapat kebenaran Ketua Jabatan. 

  8. Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam laman web Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara adalah dilarang.