Suhaimi bin Abdul Rahim
Pengarah

Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara (JKKN)
Aras 30, Lot 1001, Menara TH Perdana
Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur

No.Tel  : 03-2614 2003
E-mel   : suhaimi[at]jkkn.gov.my

Fungsi / Peranan Bahagian

  • Memperkasa dan mempertingkatkan kefahaman seni dan budaya berteraskan kepada Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK) di kalangan rakyat Malaysia ke arah pengwujudan masyarakat Malaysia yang berbudaya. 
  • Memupuk pembentukan jati diri rakyat ke arah melahirkan masyarakat yang berkeperibadian dan bertamadun.
  • Mengiktiraf dan menghargai pendokong seni budaya dalam penyemarakan seni dan budaya.
  • Mengukuhkan jaringan kerjasama dan perkongsian pintar di antara BBK, sukarelawan, penggiat seni budaya serta sektor-sektor awam dan korporat dalam pembangunan seni budaya.