Saifulkhairi bin Ahmad
Pengarah

Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara (JKKN)
Aras 30, Lot 1001, Menara TH Perdana
Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur

No.Tel  : 03-2614 2003
E-mel   : saifulkhairi[at]jkkn.gov.my

Fungsi / Peranan Bahagian

  • Memperkasa dan mempertingkatkan kefahaman seni dan budaya berteraskan kepada Dasar Kebudayaan Negara (DAKEN) dakam kalangan rakyat Malaysia kearah pengwujudan masyarakat Malaysia yang berbudaya. 
  • Memupuk pembentukan jati diri rakyat ke arah melahirkan masyarakat yang berkeperibadian dan bertamadun.
  • Mengiktiraf dan menghargai pendokong seni budaya dalam penyemarakan seni budaya.
  • Mengukuhkan jaringan kerjasama dan pengkongsian pintar di antara BBK, penggiat seni budaya, sukarelawan, sektor awam dan koporat dalam pembangunan seni budaya.