Temasya Oghang Kedah (TOK) adalah Program Pelancongan Budaya yang akan mengangkat serta melestarikan seni budaya masyarakat Kedah di samping mempamerkan warisan terdahulu yang menjadi amalan untuk dirasai, dihayati dan diwarnai oleh generasi hari ini.

Antara pengisian:

- Persembahan Kebudayaan dan Kesenian Pelbagai Kaum

- Demonstrasi dan Pertandingan Permainan Tradisional

- Perhimpunan, Pertunjukan dan Demonstrasi Silat

- Pantomim “Perang Musuh Berbisik”

- Pertandingan Silat Seni Tari, Gendang Bertabuh, Lipatan Tengkolok, Sampin dan Busana

- Pameran Pelbagai Agensi Kerajaan Badan Berkanun, Swasta dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)

- Demonstrasi, Jualan dan Pertandingan Makanan Warisan

- Perkhidmatan kepada Rakyat

 

 

The Kedah temasya or carnival will highlight various aspects of the Kedah commuities’ way of life do that is can be to be experienced and appreciated by the current generation.

Activities include:

- Cultural performances

- Traditional Games, Demonstrations and Competitions

- Silat Demonstration

- Pantomime performance ‘Perang Musuh Berbisik’

- Competitions on Silat for Dance. Traditional drums, headgear and sampin folding, and traditional attire.

- Exhibition by various government agencies, private sector, and non-governmental organisations

- Community service