Pengenalan

Program keilmuan yang berbentuk syarahan bagi membincangkan isu-isu berkaitan pembangunan negara bangsa, perkongsian maklumat, ilmu pengetahuan serta kepakaran secara terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia. Penceramah terdiri daripada tokoh/individu berprofil tinggi, terkemuka, berpengaruh serta mempunyai kepakaran dan kemahiran yang tinggi dalam bidang masing-masing.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A knowledge sharing program in the form of a keynote lecture to discuss issues related to the development of the Nation, sharing information, knowledge and expertise open to all Malaysians. Speakers comprise high-profiled figures, prominent and influential individuals who have high expertise and skills in their respective fields.