Akhbar              : News Straits Times

Tarikh Terbitan  : 25 Mac 2021 (Isnin)

Pengarang        : Ninot aziz