Akhbar      : Berita Harian

Tarikh Terbitan : 27 Mac 2021 (Rabu)

Pengarang  :  Siti Haliza Yusop