Inspitari 2023 satu garapan daya cipta dan kreativiti yang ditampilkan dalam bentuk persembahan baharu berasaskan imej dan identiti negeri dan masyarakat Malaysia yang diperagakan oleh Kumpulan Kesenian JKKN. Pengisian persembahan dibahagi kepada 2 segmen iaitu Tarian Tradisi Negeri dan karya inspitari.

 

Inspitari 2023 is a showcase of creativity and ingenuity that is featured in the form of a newly choreographed dances inspired by the Malaysian identity in various states and society. These dances are performed by the JKKN Art Group. The performance is divided into 2 segments, namely the State Traditional Dance and the Inspitari composition.