Sinopsis

Program Intelek Seni merupakan program berbentuk ilmiah dan medium perkongsian ilmu mengenai kearifan tempatan dalam pelbagai aspek seni budaya warisan tempatan dari sudut pandangan/kupasan para intelek seni budaya. Program ini turut menampilkan perkongsian pengalaman, pengetahuan dan kepakaran daripada penggiat/pengamal dan tokoh seni budaya tempatan.

 

Synopsis

The Art Intellectual programme is a scholarly program and a medium for sharing knowledge on local wisdom in various aspects of local heritage cultural arts from the point of view/analysis of cultural arts intellectuals. The program also features the sharing of experiences, knowledge and expertise from local practitioners and cultural figures.